Разни

В категория “Разни” в личния сайт на Петър Кичашки може да прочетете негови позиции и коментари по разнородни теми. Част от тях са със строго хумористично съдържание, други имат по-общ и/или информативен характер.

Важно! Позициите в тази категория ангажират само техния автор. Те не могат да бъдат разглеждани като официални и/или съгласувани позиции на институциите и организациите, към които авторът пренадлежли. Статиите в тази категория изразяват само и единствено лична позиция.

Сблъсъкът между невинното и порочното в “Дзак, дзак” на Илиян

23.07.2017

Известният любовен бард Илиян показва размаха на своята лирика в творбата си “Дзак, дзак”. В нея той умело рисува багрите на любовното изкушение между навинното и порочното начало у обекта на неговите увлечения. Героят е запленен от това, че тя…

Душевната драма на Аза в “Базука” на Криско

21.07.2017

“Базука” на големия български автор Криско е произведение, което по един умел и фин начин представя душевните терзания на Аза в условията на агресивна модерност, която с изкушенията си създава предпоставки за дуалност и колебливост у лирическия герой, който изпитва…

Ало, ало…*

08.06.2013

В един забързан и все по-забързващ се свят, телефонът се е превърнал в продължение на ръцете ни. Възможно е да излезеш от вкъщи без ключове, но е крайно невероятно да си забравиш телефона у дома. Магията на телефона е, че…