Tag Archive for Увреждането в САЩ

Увреждането в САЩ и България: Два свята

28.10.2018

САЩ по принцип е друг свят. Толкова различен от Стара Европа, двойно по-различен от България. Съответно и отношението към уврежданията е коренно различно. В Европа, но и най-вече в Източна Европа и в България, увреждането значи едно. Увреждането в САЩ…